Beroun

Legenda o založení

V roce 2003 v Berouně byl Český Moto Guzzi Club ustaven ...

... čtyřmi zakládajícími členy: Janem Centrální Kozou Průchou, Alanem Diretore Kieslingerem, Jiřím Hrochem Procházkou a D.U.C.E.m. Do dnešního dne není jasné, proč právě v Berouně a především proč vlastně!? Důvod se počal nalézat až po jeho založení. Má se za možné, že k založení dal podnět Jan CK Průcha poté, kdy se vzdal role centrálního dealera značky.

Klub byl založen při výročí desetiletého organizovaného setkávání majitelů motocyklů Moto Guzzi v Československu. Tyto aktivity organizovali první dealeři Moto Guzzi, Jan CK Průcha a Alan Diretore Kieslinger. Ve stejné době se již sdružovali majitelé Moto Guzzi a jiných italských čtyřtaktních motocyklů v regionálních spolcích, například v Chomutově, Hradci Králové, Břeclavi, Praze a v Brně. V polovině 90 let dosahoval počet různých modelů motocyklů Moto Guzzi v ČR čísla cca 250 strojů. Každoročním zahájením sezony se stal Jarní Moto Guzzi sraz v okolí Sušice. Každým rokem se tohoto srazu účastnilo stále více přátel z Čech, Italie a Německa. V roce 1998 se k tomuto nejvýznačnějšímu Guzzi setkání připojily dva další. Pražský sraz pořádaný vždy v polovině roku a Moravský slet, který uzavírá sezonu.

Na vznik Č.M.G.C., který postupně převzal organizaci všech tří srazů, reagoval spontánně vcelku značný počet osob a během krátkého období zahořely i silné vášně. Důvodem byl pravděpodobně text prvých stanov. Přesvědčení, že čím méně členů tím lépe, bylo možno číst mezi všemi řádky textu stanov. Zmíněný „duch“ klubové ústavy ovšem umožnil vzniku legendárních počinů, kterými se Č.M.G.C. zapsal do staleté historie příznivců značky. Klubové kalendáře, úroveň organizace srazů a setkání dostaly díky omezenému (snad pouze co do počtu) mozkovému trustu vedení Č.M.G.C. zcela jinou dimenzi, než tomu bylo v předchozím deceniu. Dodnes artefakty z tohoto období dokládají mimořádnost proběhlých dějů, srovnatelných snad jen s vlnou let šedesátých, a to kdoví jestli!

S odstupem času je ovšem zřejmé, že nastavenou kvalitu a počet akcí v roce nebylo možné dlouho udržet. Došlo k sloučení Pražského a Moravského srazu v jeden podzimní. Klub se vzdal i spoluorganizace jarního srazu v Sušici a bylo přerušeno vydávání kalendáře. V r. 2011 před odjezdem k 90o výročí fabriky MG v Mandellu, došlo rozhodnutím D.U.C.E.ho k zásadnímu řezu do členské základy. Po datu 30.7.2011 je již klubové členství neprokazováno kovovou plaketou s logem a klubovým číslem! Po tomto datu v průběhu krátkého období se klub uložil do hybernace.

Howgh D.U.C.E.

Image
První kozí