demo

Osvícené vedení klubu

ČMGC je klub příznivců jízdy na motocyklu MOTO GUZZI po České republice i jinde.

Klub je registrován přímo u výrobce MOTO GUZZI v Mandello del Lario. Byl založen 10.6.2003 a sdružuje samé grázzli (membro del club).

Od svého založení je jeho struktura vedení postavena na Osvícenském absolutismu. Již sám původní zakladatel D.U.C.E. (kdysi Capo di tutti capi), v současnosti Doživotně Usazený Cesare Emperatore, pod vlivem osvícenských myšlenek z mnoha evropských monarchií, prosadil tento model. Byl přesvědčen, že „blaho členů klubu může pocházet jen od jejich vůdce, pokud jeho politika sleduje prospěch celé této grázzlovské společnosti. A členové si dobře uvědomovali, že je mnohem snazší a účinnější přesvědčit o nutnosti změn jednoho vůdce než celý odborový svaz, kde má každý člen rovnocenný hlas. Již Voltaire řekl, že „revoluci je nutno uskutečnit v duchu těch, kteří jsou předurčeni, aby vládli“.

V současnosti má klub svou Náčelnici (capo donna), která svrhla všechny rádoby reformátory, novodobé proroky a svou celoživotní činností pro klub dokázala, že je předurčena k tomuto údělu. Pro Náčelnici je nejvyšší hodnotou klub Č.M.G.C. Na její neomezenou moc mají zanedbatelný vliv pouze vybraní členové klubu, označováni jako „navrhovatelé“ (relatore per parere), kteří smějí neveřejně projevovat svůj názor. Náčelnice po vzoru Osvíceného absolutismu zavádí četné reformy, které přispívají k rozvoji klubu. Náčelnice je rozhodnuta vést klub ve shodě s rozumem pro dobro všech členů. A to třeba i proti jejich vůli, či navzdory letitým zvykům. Ve slabé chvilce a jen v marnivém rozmaru, se i Náčelnice považuje za pouhou „první služebnici klubu“ (primo servitore del club).

Reformy v mnoha směrech zlepšují postavení členů klubu, odstranily separatistické myšlení, lépe přerozdělují vybrané příspěvky a současně posilují moc vládnoucí Náčelnice. V zájmu klubu Náčelnice průběžně prohlubuje centralizaci moci, v jejímž důsledku se oklešťují privilegia ostatních kontrolních orgánů klubu.

V úřadech klubu byly dosazeny nové vrstvy úředníků, které se řídí jednotnými a přesnými předpisy. Tito vzdělaní úředníci (burocrate), zodpovědní za svou činnost, se stali hlavními nositeli všech Náčelnicí vybraných činností. Byla zavedena povinná docházka na klubová sezení, která mají za úkol vychovávat k úctě a poslušnosti vůči Náčelnici.

V rámci nových moderních standardů, kompatibilních s Evropským společenstvím, dochází v klubu ke sjednocování a zjednodušování toku informací, odstraňování mučení a nelidských fyzických trestů. Podporou vzdělávání bylo dosaženo likvidace nevzdělanosti, jako jednoho ze zdrojů zla a neštěstí. Zrušena byla inkvizice.

V hospodářské oblasti se osvícená Náčelnice snaží likvidovat touhu členů za generováním nepřiměřeného zisku prodejem levných cetek s tématy odlišnými od tématu ČMGC. Výpadky v rozpočtu klubu řeší počestně, za pomoci svého neskrývaného dívčího půvabu, výběrem příspěvků od přátel klubu (všem dopředu děkujeme). Každý přispěvovatel bude na webu ČMGC označen za „čestného grázzla“ bez přívlastku (senza attributo).

Náčelnice zrušila nevolnictví jako instituci nehumánní proto, aby nebylo nutné vylučovat pracovité členy klubu jen proto, že ve slabé chvilce zatouží po motocyklu jiné značky. Náčelnice uznává člověka jako bytost chybující a současně zrušila trest smrti.

To, že klub přežil tak dlouhé období je jasným důkazem, že vláda osvíceného panovníka je výrazně účinnější než dnes propagovaná zřízení jako demokracie nebo anarchie. Je velkým štěstím, že všichni vůdci v historii ČMGC byli osvícení. Ne všechny kluby měly takové štěstí (club sia andato in fumo). Vzory Náčelnici jsou:

  • Fridrich Vilém,
  • Marie Terezie a její syn Josef II.,
  • pruský král Fridrich II.,
  • ruská carevna Kateřina II.,
  • španělský král Karel III. toskánský vévoda,
  • římsko-německý císař Leopold II
Image
První kozí