Zasedal klub (2020/08)

Zasedal klub (2020/08)

Při zasedání klubu se mluvilo moudře. Správná rozhodnutí podpořil lomnický Genius noci.

Hlavním tématem byly příspěvky. Ty byly odsouhlaseny ve výši 2 000,- Kč ročně.

I veteráni byli.

I káva a projížďka.

Závěrem Náčelnica hodnotila výsledky zasedání, a to kladně. (slyšeli jsme slovo Náčelnice, Náčelnici díky).

Image
První kozí