K.K. pátrá na pobřeží Jadranu

K.K. pátrá na pobřeží Jadranu

Nebezpečná skaliska, zrádné mělčiny, období neprostupných mlh. Obchod zkvétal napříč mořem a časté ztráty na majetku a životech volaly po zabezpečení plavby.

Využítí našel již téměř zapomenutý fenomén bezpečí tzv. Nočni Glasnik, povětšinou muž se silným zvukovým projevem při spánku. Tito glasnici byli v době kamenné industrie evropských lovců a sběračů ukládání za nocí ku vchodům do tehdy obývaných jeskyní. Jejich, do značných dálek slyšitelné rezonující výdechy, po staletí chránily klidný spánek kmenových společenstev.

Schopnost glasniků byla znovu objevena a využita fénickými a posléze i benátskými mořeplavci. Využití a výběr těchto glasniků v období intenzivního rozvoje příbřežní plavby narazil na přirozený limit, tím byl počet jedinců přirozeně překračujících jakékoli představitelné limity hlasitelných výdechů. Jejich cena na evropském trhu vylétla prudce vzhůru. Glasnici byly na trzích skupováni v celé tehdy známé Evropě. Pražské tržiště v období let 600 - 1023 n.l. hrálo v nabídce glasniků závislých na medovině a pivu dominantní roli. Zmiňuji zde dvě jména významných prodejců špičkových glasniků, Sámo a Ibn Jakób Al Tartuší. Především slovanští glasnici byli rozváženi do jednotlivých obchodních center na pobřeží Jadranu a zde následně umísťování do přirozených, nebo uměle budovaných jeskyní na přístupových lodních trasách.

Jejich jedinou povinností bylo uložení-se k spánku za soumraku, nebo za špatných dohledných podmínek ohrožující plavbu. O každého glasnika bylo vzorně postaráno, měl zajištěnu stravu, lože, suchou pracovní jeskyni a při nutnosti ukládat se k spánku často i mimo noční čas dostatek lehké drogy či silného alkoholu. Život těchto glasniků byl především z tohoto důvodu ve své délce značně omezen. Přesto, i navzdory kratší životnosti, byli glasnici podrobováni pravidelnému testování. Měřící bárky s komisaři odplouvaly do předem určených pozic od pobřeží. Projev špičkového glasnika bylo možno zaslechnout ve vzdálenosti 1,23 námořní míle!

Nevyhovující glasnik, slyšitelný do vzdálenosti pouhých 279 m byl ovšem ihned nahrazen, což jejich život, jak by se mohlo zdát, nikterak neprodloužilo. V podstatě byli tito vyřazení glasnici jakoukoli komunitou odmítáni a hynuli velmi rychle osamoceni a odloučeni od ostatních lidí. Při svém současném pobytu v Piranu nalezl K.K. několik původních jeskyní se stopami po glasnicích. Zbytky potravy, rozbité džbány, dýmky na aplikaci hašiše byly desetiletí místní vědeckou obcí pokládány za občasné úkryty pastevců a rybářů.

Kryšpín svou prací a dvouminutovou přednáškou u vchodu do místního muzea zlomil tento letitý omyl a byl odměněn vřelým potleskem kolemjdoucích.

Image
První kozí