Kryšpín Kachna tajemství gen. Nobileho

Kryšpín Kachna tajemství gen. Nobileho

Kachnova doposud nejslavnější reportáž! IL MIO FREDDO AMICO. Tajemství gen. Nobileho, zachlazeného přítele Carla Guzziho.

UMBERTO E MOTO GUZZI

Důvod Kachnova angažmá ve výrobním závodě je nasnadě. To, že generál Umberto Nobile byl vedle své vášně k létání s řiditelnou vzducholodí také obdivovatelem rodící se motocyklové legendy Moto Guzzi, se všeobecně ví. Kde jinde začít, než právě v Mandellu. Viz. foto ...

MANDELLO DEL LARIO č. 01

Kryšpín Kachna, investigativec Č.M.G.C., na snímku maskován jako zkušební jezdec. Vtírá se otázka ... PROČ

PROTO, ŽE ...

Foto: Kachna při své snaze pátrat v archivu slovutného Carla Guzziho proniká do továrního komplexu tubusem větrném tunelu.

Ocitá se zde s předsevzetím, vyvrátit či potvrdit spekulace předních světových historiků týkající se gen. Nobileho.

Po odchodu z větrného tunelu, ve kterém strávil zcela zbytečně dva dny, postačila návštěva ředitelské toalety a náš novinářský genius odhaluje smutný příběh italské legendy, která sice svého času podlehla kouzlu okřídlené značky motocyklu Guzzi, ale její srdce patřilo řiditelným vzducholodím.

KRYŠPÍNOVO ČÍSLO 108, NENÍ NÁHODNÉ!

Binární kód v informatice a tím logicky i v žurnalistice, která v Kachnově podání každoročně svou úrovní atakuje Pulitzerovu cenu, je jak zajisté víte, způsob uložení informace v počítači.

Je definovaný jako konečný počet bitů, z nichž každý může nabývat pouze jednu ze dvou hodnot (obvykle označených 0 nebo 1, ovšem pozor, také opačně 1 nebo 0)!!!.

Pro snadnější zápis uložených hodnot či informací slovutný K.K. , podobně jako ostatní lidé, používá byte (čti bajt) s délkou osm bitů.

Ano 8!

Proč tedy číslo 108 na jeho stroji??? To si již zajisté spojíte.

MANDELLO DEL LARIO č. 02

Kachna, se logicky rozhodl začít své pátrání v tunelu, kde se veliký *Carlo často nacházel. Namísto deníku zde ovšem nalezl jen průvan! Vydává se po dvou dnech marného čekání na jakýkoli další impuls do továrního bloku s ředitelskou pracovnou.

*Foto: Carlo Guzzi s příkladnou napodobeninou jezdce, používanou při testech nových modelů motocyklů.

COMPLESSO GESTIONALE / Správní kompex MOTO GUZZI

Umístění kanceláře signora Guzziho v bloku 1A, ihned za vjezdem do areálu továrny. Po levé straně chodby se nacházela místnost toalety a další dveře patřily místnosti telefonického a reprodukčního centra. Obě sehrály při pátrání významnou roli. Ta prvá, po návštěvě místní cantiny, pro Kachnu ovšem zcela zásadně!

Podělat vše hned na začátku by bylo prostě nepřijatelné.

IN *QUOTA E IN CUCINA / VE VYSOKÉ NADMOŘSKÉ VÝŠCE A V KUCHYNI

Prvou stopou, na kterou Kryšpín narazil u dna zaprášeného šuplete toaletářky, hledaje zde toaletní papír, byl telegram se striktním rozkazem samotného Benita Mussoliniho:

zakazuji obsadit do posádky vzducholodi Italia byť jen jediný „elemento femminile“!

Zákaz, jak se z historických pramenů dovídáme, se týkal posádky, hejna poštovních holubů a smečky tažných psů. Duce velmi dbal na representativní obraz rodícího-se fašistického státu a vzhledem k přítomnosti několika dopisovatelů na palubě vzducholodi Italia, si nemohl dovolit riziko zveřejnění generálových choulostivých praktik prováděných vysoko nad zemí.

*nezdá se vám přátelé, že minimálně v továrně o generálových libůstkách leccos tušili, což se s určitým odstupem promítlo i do modelové řady motocyklů!

GIOVANI DONNE SOLDATO / Mladé italské vojandy

Co bylo po celá desetiletí pouze domněnkou, ba přímo nejvíce střeženým tajemstvím Italské republiky ???!!! Byla to generálova až nepříčetná závislost na poněkud specifických formách sexuálních praktik.

ANCORA A TUTTO GAS / Furt na plný plyn

Kryšpín jde nezadržitelně k cíli!

Podobně jako tomu bylo u motocyklů Guzzi, vyhledával Nobile vysoký výkon i na poli zmíněné závislosti. Skryto po celé válečné a poválečné období ovšem zůstalo, kdo se často ocital v hledáčku chlípného aviatika?! Ženy, muži, zvířena, či snad všici vespolek?

è DISGUSTOSO / To je nechutné

Kryšpínem objevený stenozáznam (pořízený telefonistkou a sténografičkou Angelinou Chiamata, viz foto) byl volně vložen v deníku Carla Guzziho, který byl mimochodem generálovým obdivovatelem a letitým přítelem. Nález pomohl s konečnou platností ukončit vášnivé spory nejen o sexuální orientaci Nobileho, ale i o pravém poslání výpravy.

V předtuše tragického konce letu k severnímu pólu Nobile těsně před nástupem na palubu Italie volá z hangáru č.7 Guzzimu do Mandella. Pečlivý a doslovný stenografický zápis hovoru odhaluje generálovo rozpoložení před startem. Carlo Guzzi se prostřednictvím aparátu srdečně loučí a přeje výpravě úspěch. Po těchto slovech Nobile již jen dodává, „Carlo!!!, i kdybych měl zmrznout, musím si tam vrznout“ a pokládá sluchátko přístroje.

V nadpisu je použit přípisek Angeliny na okraji aršíku se záznamem hovoru.

COSA VUOI DIRE UMBERTO? / Na co myslíš Umberto?

V tento okamžik již nebylo možno Kachnu svésti ze stopy.

Kryšpíne třikrát Bravo, trhl jsi oponou!

Náš klubový investigativec, ač se nikdy neocitl byť jen jediný metr za polárním kruhem, odhalil jedno z největších tajemství Italské republiky! Fakt, že i na tak nehostinném místě jakým je severní pól a blízké okolí se nachází množství teplokrevných tvorů, nahrává Kachnovým spekulacím o pravých důvodech Nobileho výpravy.

COSA C'ERA NELLA SCATOLA? / Co bylo v bedně?

Dalším z důkazů o pravém záměru Nobileho výpravy, byl důkladně zdokumentovaný nález našeho krajana Běhounka, který jak známo byl jedním z přeživších účastníků výpravy. Po ztroskotání na ledovci, nachází uvnitř jedné z beden místo potravy potápěčský přístroj i s návodem.

Netřeba uvádět na pravou míru, k čemu se Nobile chystal!

NON MI FIDO MOLTO DI TE, MA VOLA / Moc ti nevěřím, ale leť

Protože na Apeninském poloostrově těžko potkáte tuleně, lední medvědici, Čuka a Geka, Čukče a Čukotku, Inuita s Inuitkou!, Kryšpínův objev nasvědčuje faktu, že se veliký Duce nechal od Nobileho opít rohlíkem (v originále: si e ubriacato con un cornetto). Chlípný generál umně zastřel svou chorobnou touhu po arktických sexuálních praktikách rouškou vědecké výpravy k severnímu pólu!

Kachno Bravo!

Foto: momentka těsně před startem, jakoby pánové tušili o co jde

IL MIO AMICO PERVERTITO

Ano, tak by měl výstižněji znít titulek Kachnovo reportáže z malebného městečka na břehu jezera Como!

Image
První kozí