Zasedalo vedení klubu (2020-12)

Zasedalo vedení klubu (2020-12)

Lednicko se jevilo jako ideální lokalita. Jedno auto právě přijezdivšího člena bylo přes aktuální plískanici dokonale čisté. Členové klubu se tím zabývali, ale vysvětlení se nedobrali. Přivítání bylo vřelé. Během zasedání byla formulována vize na rok 2021.

Nejvíce používaná slova byla: příležitost, Mandello, nutnost, sto, Polsko, nalej, prezentace, Maďarsko, nalej, motorka, Sardinie, auto, Lario, nalej, týden, burčák, stan-nikdy a Apollo. Členové navrhovali, Náčelnice schvalovala. Jeden člen v zápalu navrhování začal na návrhu trvat. Bylo vyřešeno na místě, domluvou.

Zasedalo se v prostorách vinného sklepa na okraji Valtic. Majitel sklepa s chotí se účastnili jako čestní hosté. Náčelnice spustila nový web a členové shlédli prezentaci skandálního odhalení našeho dlouholetého investigativního dopisovatele K.K. Publikovatelná verze bude k nahlédnutí v dalším z článků. O hospodaření klubu se (naštěstí) nemluvilo.

Cestou zpět si členové klubu vyslechli historky o papoušcích a sami jich několik nových vymysleli. Paní taxikářku to rozesmálo. Ráno proběhly ještě drobné korekce závěrů zasedání a přešlo se k vřelému loučení.

Image
První kozí